Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków lewicy na manifestację 1-majową organizowaną przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych o godz. 11.30 przed siedzibę OPZZ w Warszawie, ul. Kopernika 36/40.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość