Głosujmy w niedzielę na Koalicję Europejską!

Dlaczego Koalicja Europejska?

Wybory już za 3 dni. Koalicja Europejska, do której Wolność i Równość przystąpiła 14 maja, jest najlepszym wyborem, jakiego mogą dokonać wszyscy chcący Europy postępowej, budującej swoją siłę na różnorodności i wzajemnej tolerancji. Idee te, jeszcze 10 lat temu uchodzące za oczywistość, dziś stały się dla niektórych ugrupowań czymś złym, czymś, co ma sprowadzić Polskę do roli wasala bliżej nieokreślonych sił. Erupcja prawicowego populizmu, patologizacja przekazu politycznego stały się faktem, którego przyczyn część analityków doszukuje się nie tylko w brakach edukacyjnych czy nierównościach społecznych, ale także celowym działaniu mającym swoje źródło na wschód od Warszawy. Efektem przejęcia władzy przez takich polityków wcale nie byłoby powstanie silnych państw narodowych, tylko rozpad Unii Europejskiej w obecnym kształcie z możliwym wyjściem z niej wielu krajów członkowskich. Przy dzisiejszej globalizacji takie archaiczne państwa narodowe budowane na przeszłości oraz pielęgnacji urazów i wzajemnych pretensji, skazane są na porażkę. Stąd wynika fundamentalny obowiązek wzięcia udziału w niedzielnych wyborach, aby skonsolidowane siły postępowe uzyskały możliwie najlepszy wynik minimalizując tym samym ilościowy udział populistów w przyszłym Parlamencie Europejskim.

Wśród komitetów wyborczych, które startują w wyborach, jest również Wiosna Roberta Biedronia. Z pewnością są tam ludzie, którzy pracując jako europarlamentarzyści, wstydu Polsce by nie przynieśli. Również program Wiosny zawiera elementy, które nasza partia posiada już od 2005 roku. Głównie dotyczy to sfery świeckiego państwa (m.in. konieczność ponownego uregulowania relacji państwo-kościół czy wyprowadzenie nauczania religii ze szkół publicznych), ale także wielu innych spraw, np.  popularnego dziś statusu związków partnerskich. Wybory niedzielne są jednak wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdzie tymi sprawami posłowie zajmować się nie będą. Walka toczy się o przyszłość Europy i jej charakter, w nowym PE potrzeba ludzi mających jednocześnie wizję rozwoju UE i doświadczenie w brukselskiej kuchni politycznej. Przy konsolidacji sił destrukcji i populizmu nie stać nas na eksperymenty, trzeba postawić na określoną już wizję i doświadczenie. Wśród kandydatów Koalicji Europejskiej nie brak ludzi, którzy spełniają te warunki. Każdy na pewno znajdzie w swoim okręgu wyborczym kogoś takiego.

Głosujmy w niedzielę na Koalicję Europejską!

Piotr Musiał

Przewodniczący WiR

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.