Articles by Piotr Musiał

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Święto Kobiet

8 marca 2021 // 0 Comments

Z Programu WiR: Społeczeństwo, w którym chcemy żyć to społeczeństwo, w którym kobieta i mężczyzna mają równy [...]
1 2 3 4 5 18