Biskupie ADHD przeciwko Konstytucji?

Po raz kolejny wysoki hierarcha kościelny nie respektuje neutralności światopoglądowej państwa, podważa nawet ducha Konstytucji kraju, w którym żyje.
Mam wielkie obawy, jakie prawo Boże ma na myśli abp Henryk Hoser mówiąc „Miliony ludzi traktowanych jak robactwo, zabijanych. Tak właśnie wyglądało prawo, które nie uwzględniało prawa Bożego”. Czy chodzi o takie prawo, w duchu którego wymordowano miliony bezbronnych tubylców w Ameryce krzewiąc jedyną słuszną wiarę? A może, jako robactwo postrzega ofiary wypraw krzyżowych organizowanych przez Watykan?
Abp Henryk Hoser uważa, że jedynym gwarantem ludzkiej godności i życia są wartości chrześcijańskie i zasady Dekalogu. Kościół chrześcijański już od dawna uzurpuje sobie prawo do pewnych uniwersalnych wartości jak np. dobro, miłość czy nie zabijanie, które istniały daleko wcześniej niż 2000 lat temu. Kultura europejska wcale nie wyrosła na gruncie chrześcijańskim, tylko na kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Wspomniane przeze mnie wartości funkcjonowały już w okresie humanizmu antycznego, kładąc podwaliny pod dzisiejszą kulturę europejską. Jeżeli hierarchia kościelna ma wątpliwości, to odsyłam do Talesa z Miletu, Ksenofanesa z Kolofonu czy De finibus bonorum et malorum (O granicach dobra i zła) Cycerona. Wiedza nie boli.
Piotr Musiał
Przewodniczący Unii Lewicy

wypowiedź biskupa: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/abp-hoser-bez-nadrzednosci-prawa-bozego-nasze-syst,1,5530760,wiadomosc.html

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość