Bolszewizacja Polski

Decyzja Prezydenta Dudy o podpisaniu ustawy powołującej tzw. komisję „Lex Tusk” to czarny dzień w historii polskiej demokracji. Konstytucja naszego kraju łamana jest przez rządzących bez najmniejszego oporu, a kolejne ich pomysły służą nie Polsce a wyłącznie grupie partyjnych działaczy i związanych z nimi ludzi.

Wolność i Równość stanowczo potępia kierunek, jaki w swoim rządzeniu obrało Prawo i Sprawiedliwość a polegający na bezwzględnym dążeniu do utrzymania się u władzy. Coraz więcej w działaniach grupy sprawującej władzę widać przejawów fascynacji ustrojami totalitarnymi, w tym bolszewickiej Rosji. Komisja „Lex Tusk” ze swoimi niekonstytucyjnymi uprawnieniami jako żywo przypomina początki Czeka (Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy). Czy w dalszej kolejności nasza władza nada jakiemuś organowi uprawnienia do stosowania „Najwyższego stopnia obrony społecznej”, czyli rozstrzeliwania? Akurat mamy 103 rocznicę nadania tych uprawnień Czeka, więc może Komisja „Lex Tusk” to swego rodzaju upiorny hołd dla bolszewizmu?

Zarząd Krajowy WiR

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.