Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Dziękujemy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom ochrony zdrowia za codzienną służbę na rzecz całego społeczeństwa.

Życzymy docenienia Waszej szczególnej i ciężkiej pracy na rzecz niesienia pomocy innym.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.