Inwazja Rosji na Ukrainę

Wejście armii rosyjskiej na tereny „republik” jest oczywistą konsekwencją dotychczasowych wydarzeń. Niektórzy wciąż wierzą w urojenia, że najwyższą wartością dla wszystkich w XXI wieku jest dobrobyt, gospodarka i ekonomiczny pragmatyzm. Osoby takie nie rozumieją postawy mitycznej Putina i wielu Rosjan, dla których jeszcze wyższą wartością jest mit imperialnej Wielkiej Rosji i aura potężnego caratu. Te dwie postawy wzajemnie się wykluczają, a przy agresywnych działaniach Kremla druga strona do pewnego momentu może co jedynie dość pasywnie przyglądać się wdrażając różnego rodzaju sankcje. Rosja jest jednak państwem w pełni autarkicznym a grupa sprawująca władzę nie ucierpi, jeśli zakaże im się wjazdu do kurortów turystycznych zachodniej Europy. Naród rosyjski ma większą podatność niż ugruntowane w konsumpcjonizmie społeczeństwa zachodnie do osobistych wyrzeczeń materialnych na rzecz idei silnej państwowości, zwłaszcza o charakterze mocarstwowym. Rosjaninowi łatwiej jeść miesiącami ziemniaki, jeśli jest się za to najsilniejszym państwem świata…

Sankcje ze strony USA i Wielkiej Brytanii są oczywiste. Czy zaś UE stać będzie na bardzo ostre sankcje gospodarcze wobec potężnego dostawcy surowców, zwłaszcza energetycznych – zobaczymy. Wiązać by się to musiało z radykalną zmianą postawy Niemiec i Francji oraz nagłym uniezależnieniem się m.in. w energetyce od Rosji. Warto jednak pamiętać, że 43% gazu ziemnego zużywanego w UE pochodzi z Rosji, w Niemczech wskaźnik ten wynosi aż 55%. W większości krajów UE Gazprom jest współwłaścicielem w lokalnych i regionalnych firmach dostarczających gaz, posiada też wiele podziemnych magazynów gazu. Może więc skończyć się na symbolicznie ostrych sankcjach i trzymaniu kciuków za Ukraińców walczących o swoją niepodległość.

Jakże celne są dziś słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego o Rosji i Rosjanach:

„Bez względu na to, jaki będzie jej rząd, Rosja jest zaciekle imperialistyczna. Jest to zasadniczy rys jej charakteru politycznego. Mieliśmy imperializm carski; widzimy dzisiaj imperializm czerwony – sowiecki”.

„Dusza Rosjanina, jeśli nie każdego, to prawie każdego, jest przeżarta duchem nienawiści do każdego wolnego Polaka i do idei wolnej Polski. Oni są łatwi i zdolni do uczucia nawet wielkiej przyjaźni i będą was kochać szczerze i serdecznie, jak brata, dopóki nie poczują, że w sercu swoim jesteście wolnym człowiekiem i boicie się ich miłości, w której dominującym pierwiastkiem jest żądza opieki nad wami, inaczej mówiąc: władzy. To jest skaza urodzeniowa ich duszy, dziedziczna i kilkusetletnia, za ich niewolę, za Tatarów, za Iwana, za opryczników, za odwieczne bunty topione we krwi”.

„Jeśli własna wolność jest nieosiągalna, wolność cudza wzbudza zawiść i odrazę. Jesteśmy od wieków zbyt bolesnym dla nich wzorem, zaprzeczeniem ich własnego losu. Obawiam się, że dużo czasu upłynie, zanim oni zrozumieją, że nikt i nic, chyba śmierć, odbierze nam prawa do wolności”.

Piotr Musiał

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość