Rada Krajowa WiR w sprawie przystąpienia do Koalicji Europejskiej

Rada Krajowa partii Wolność i Równość przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do Koalicji Europejskiej – uchwała poniżej.

 Przewodniczący WiR Piotr Musiał po rozmowach z Przewodniczącym SLD Włodzimierzem Czarzastym zaproponował Radzie Krajowej partii przystąpienie do Koalicji Europejskiej. Piotr Musiał uzasadnił swoją propozycję:

„Nie jestem zwolennikiem zero-jedynkowości w polityce, jednak Polska mając dziś nóż na gardle potrzebuje jedności wszystkich sił proeuropejskich. Albo uda nam się oswobodzić z uścisku sił izolacjonizmu i prymitywnej demagogii, które patologizują polską politykę, albo wpadniemy w przepaść, z której wychodzenie może zająć nam nawet i dziesięciolecia. Wszystkie siły proeuropejskie powinny poprzeć Koalicję Europejską, bez względu na to, czy wystawią swoich kandydatów czy nie. Redukcja komitetów wyborczych po stronie opozycji do jednego dużego bloku może dać wynik nawet powyżej 50%. W 2019 r. – roku decydującym o przyszłości Polski, tylko w jedności siła, a żadnej z partii przystępujących do KE nie grozi zatarcie tożsamości ideowej, bo wspólnym mianownikiem jest przyszłość kraju. Bądźmy mądrzy przed szkodą!”

Biuro Prasowe WiR

 

UCHWAŁA

Wolność i Równość wyraża wolę przystąpienia do Koalicji Europejskiej.

W tej wyjątkowej dla naszej ojczyzny chwili, gdy gwałcone są jej podstawy prawne i w sytuacji zagrożenia naszego członkostwa w Unii Europejskiej uważamy, że konieczne jest wzniesienie się ponad wszystkie polityczne uprzedzenia i różnice programowe. Rozdrobnienie sił prodemokratycznych na liczne komitety wyborcze doprowadzi do wzmocnienia tych, którym zależy na destrukcji postępowej Europy, to zaś spowoduje dalsze osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Dlatego też szanując różnorodność podmiotów tworzących Koalicję Europejską, ich tradycje i wyznawane idee, Wolność i Równość chce skoncentrować się na tym, co nas łączy – na budowaniu  nowoczesnej Polski w Europie XXI wieku.

 

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.