Koalicja Wolność Równość Demokracja rozpoczyna działalność

Koalicja Wolność Równość Demokracja, działająca pod patronatem Komitet Obrony Demokracji, na spotkaniu 6 września br. zdecydowała o organizacji serii debat i konferencji poświęconych kluczowym obszarom, gdzie widzimy zagrożenia dla Polski. Te podstawowe obszary to: edukacja, państwo prawa, media i kultura, Polska w Unii Europejskie oraz ochrona środowiska. Podsumowaniem tych debat będzie Kongres Demokracji, który koalicja zorganizuje wiosną przyszłego roku.

Koalicja WRD wyraziła również poparcie dla uchwał podjętych przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich, który odbył się w dniu 3 września 2016 roku w Warszawie, zmierzających do zachowania zasad demokratycznego państwa prawnego, w tym podstawowej zasady niezawisłości sędziowskiej. Zawarte w uchwałach stanowisko sędziów polskich jest wyrazem determinacji w utrzymaniu standardów, poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich w Polsce.

Członkowie Koalicji WRD:
Dom Wszystkich Polska,
Biało-Czerwoni,
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska,
Inicjatywa Polska,
Partia Demokratyczna – demokraci.pl,
Stronnictwo Demokratyczne,
Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Socjaldemokracja Polska,
Unia Pracy,
Wolność i Równość,
Zieloni,
oraz
Nowoczesna.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.