Komunikat Zarządu Ruchu i partii „Wolność i Równość” (wcześniej Unia Lewicy)

Informujemy, że Zarząd Ruchu „Wolność i Równość”, powstały w maju br. z inicjatywy prof. Genowefy Grabowskiej, prof. Jana Hartmana, prof. Kazimierza Kika oraz prof. Magdaleny Środy przekształcił się w Radę Polityczną partii „Wolność i Równość”.

Jedna z organizacji politycznych współtworzących Ruch od samego jego początku – partia Unia Lewicy – przeprowadziła drogą formalną zmianę swojej nazwy na „Wolność i Równość”. Zmiana ta, już prawomocna, wynikała z potrzeby zabezpieczenia szyldu politycznego, który w momencie pojawienia się w mediach, nie należał do żadnej z partii politycznych i łatwo mógł zostać zawłaszczony przez obce nam środowiska.

Rada Polityczna „Wolności i Równości” w dalszym ciągu wypełniać będzie misję jednoczeniową, jak również doradczą na poziomie politycznym i programowym.

Partia „Wolność i Równość” kontynuując misję Unii Lewicy a jednocześnie propagując pomysły Rady Politycznej WiR, koncentrować się będzie w swojej działalności na problemach społecznych dotykających dziś miliony obywateli i obronie ich praw.
prof. Jan Hartman – Koordynator Rady Politycznej Wolności i Równości

Piotr Musiał – Przewodniczący Zarządu Krajowego Wolności i Równości

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.