Konferencja z okazji XX rocznicy referendum konstytucyjnego

W dniu dzisiejszym mieliśmy przyjemność wziąć udział w konferencji dla uczczenia XX rocznicy referendum konstytucyjnego z udziałem byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz byłych szefów rządu Włodzimierza Cimoszewicza i Leszka Millera. W wystąpieniu otwierającym konferencję lider SLD Włodzimierz Czarzasty podkreślił zasługi swojego ugrupowania w dziele uchwalenia obowiązującej konstytucji, jako rezultatu wyczucia dziejowego „momentu konstytucyjnego”. Aleksander Kwaśniewski uznał uchwalenie konstytucji za jedno z największych osiągnięć rządów SLD po 1989 r., a Włodzimierz Cimoszewicz wskazywał, jak bardzo obowiązująca konstytucja sprawdziła się w praktyce politycznej i nieco przesadnie podkreślał, że nie pamięta wypadku, w którym przepisy konstytucji uniemożliwiałyby rozwiązywanie konfliktów politycznych.

Po wystąpieniach obu mówców rozpoczęła się dyskusja prowadzona przez red. Ordyńskiego, w której udział wzięli prof. Danuta Waniek, Jerzy Jaskiernia, Mirosław Wyrzykowski, adw. Jan Widacki, Ryszard Piotrowski i adw. Ryszard Kalisz. Dyskusja koncentrowała się na zaletach i wadach obecnej Konstytucji RP, która pomimo niewątpliwych zalet i poziomu legislacyjnego odpowiadającego standardom cywilizacyjnym państw demokratycznych, nie stanowi skutecznej zapory w dewastacji demokratycznego państwa prawa w Polsce. Mówcy wypowiadali się nie tylko jako obrońcy konstytucji, lecz także wskazywali na jej słabości co do regulacji kwestii wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, ale i ujęcia relacji państwa z Kościołem katolickim.

Adw. Mirosław Woroniecki

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.