Kongres Świeckości już w nadchodzący weekend!

W finale podpisanie Manifestu Świeckości przez partie polityczne – to nie będą frazesy o przyjaznym rozdziale Kościoła od Państwa, ale spis bardzo konkretnych zobowiązań! Warto zobaczyć ten historyczny moment!

A oto reprezentacje polityczne, które przystąpią do debaty i podpisania Manifestu Świeckości:
Inicjatywa Feministyczna – Katarzyna Kądziela

Inicjatywa Polska – Dariusz Joński

Razem – Dorota Budacz i Monika Szymańska

Socjaldemokracja Polska – Arkadiusz Kasznia

Sojusz Lewicy Demokratycznej – Joanna Senyszyn

Unia Pracy – Marek Procki

Wolność i Równość – Jan Hartman i Piotr Musiał

Partia Zieloni – Marek Kossakowski i Aleksandra Kołeczek

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.