Koniec Europy Plus

Unia Lewicy i Socjaldemokracja Polska zgodnie oświadczają, że nie widzą możliwości dalszej współpracy z Januszem Palikotem w ramach koalicji Europa  Plus.

 

Unia Lewicy i Socjaldemokracja Polska przyjmują do wiadomości fakt jednostronnego zerwania porozumienia  koalicyjnego Europa Plus przez Janusza Palikota, poprzez ciągłą i świadomą działalność całkowicie niezgodną z przyjętymi jednogłośnie zasadami współpracy przez sygnatariuszy porozumienia z 25.06.2013.

 

Przypominamy, że podstawą podpisania deklaracji współpracy stały się reguły partnerstwa i funkcjonowania sygnatariuszy porozumienia na równych zasadach. Zgodnie z zaakceptowanymi normami współpracy decyzje miały być podejmowane poprzez osiąganie kompromisu w ramach zespołu politycznego Europa Plus, w którym wszyscy sygnatariusze mieli mieć równe prawa.

 

W oparciu o statuty naszych partii, demokratyczne zasady będące podstawą funkcjonowania w polityce i przyjęte powszechnie obyczaje partnerstwa w tworzeniu koalicji, nie możemy zaakceptować narzucanych nam autorytarnych reguł działania.

 

Polityka w naszym przekonaniu, winna być sztuką kompromisu służącą społeczeństwu. Tymczasem lider jednego z podmiotów współtworzących Europę Plus, nie respektując podpisanych wcześniej zasad współpracy oraz lekceważąc koalicjantów notorycznie narzuca pozostałym swoje decyzje.

 

Doceniamy miesiące współpracy i zaangażowania ze strony naszych pozostałych partnerów, niebagatelny wkład pracy koordynatora Zespołu Politycznego Europy Plus na rzecz ujednolicenia koalicji. Zwracamy się również do Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska oraz pozostałych sygnatariuszy porozumienia Europa Plus do przeciwdziałania dalszej palikotyzacji polskiej polityki. Pomyślnej przyszłości kraju nie da się zbudować takimi metodami i takim traktowaniem kogokolwiek.

 

Piotr Musiał – Przewodniczący  UL

Wojciech Filemonowicz – Przewodniczący SDPL

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość