Kultura i media – przestrzeń wolności

18 marca odbyła się w Sejmie RP Konferencja „Kultura i media – przestrzeń wolności”. Uczestnicy przyjęli wspólny apel, w którym przeciwstawiają się ideologizacji kultury i wykorzystywaniu mediów publicznych jako narzędzia propagandy partii rządzącej.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk twórczych i dziennikarskich, animatorzy kultury, działacze ruchów obywatelskich, politycy opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej skupionej w Koalicji Wolność Równość Demokracja, w tym WiR-u.
Współorganizatorem był nasz Wiceprzewodniczący Max Bojarski.

foto od lewej: Grzegorz Sybilski, Piotr Musiał, Max Bojarski.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.