List przewodniczącego SDPL Wojciecha Filemonowicza i przewodniczącego UL Piotra Musiała do przewodniczących partii lewicowych

Szanowni Panowie Przewodniczący,
Z niepokojem obserwujemy jak bardzo polska polityka oddala się od najważniejszych spraw,
jak staje się obca dla zwykłych obywateli.
Dominującą, a niekiedy wyłączną, odpowiedzią na marazm serwowany Polkom i Polakom
przez partię rządzącą jest demagogia i populizm proponowany w żałosnym stylu ze strony
głównej siły opozycyjnej.
Polska jest dziś w szczególnej potrzebie. Zdecydowanym faworytem sondaży jest partia,
której szkodliwe dla Polski rządy przecież jeszcze dobrze pamiętamy. Dalsza erozja i spadek
popularności partii sprawującej władzę są nieuchronne, co w konsekwencji doprowadzić
może do przejęcia pełnych rządów przez radykalne środowiska prawicowe niemające
żadnego pomysłu na przyszłość Polski.
Wobec takiej perspektywy konieczny jest zdecydowany sprzeciw i stworzenie szerokiego
frontu lewicy, którego celem poprzez wygranie zbliżającego się cyklu wyborczego będzie
zapewnienie Polsce tak szybkiego rozwoju, jaki obserwowaliśmy podczas poprzednich
rządów lewicowych.
Wierząc głęboko, że tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie przeciwstawić się
nadchodzącej groźbie populizmu i niekompetencji, apelujemy do wszystkich środowisk
postępowej lewicy o nawiązanie dialogu i stworzenie spójnego frontu politycznego.
Szanowni Koledzy,
„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy, dzień, zwykły dzień, w którym gasną
wszelkie spory” śpiewa legendarny polski zespół. Apelujemy do Was, by słowa tej pięknej i
wiecznie aktualnej piosenki stały się mottem lewicy w nadchodzących dniach. Oddzielmy
przeszłość od przyszłości i rozpocznijmy budowę porozumienia na miarę naszych aspiracji i
oczekiwań milionów Polek i Polaków.

 
Z pozdrowieniami
/-/ Wojciech Filemonowicz
Przewodniczący Zarządu Krajowego
Socjaldemokracji Polskiej
/-/ Piotr Musiał
Przewodniczący Zarządu Krajowego
Unii Lewicy

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość