WiR w sprawie pomocy migrantom na wschodniej granicy

Zarząd Krajowy WiR wzywa Rząd RP do natychmiastowego wykonania zaleceń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie udzielenia pomocy migrantom koczującym na granicy polsko-białoruskiej.

Brak wrażliwości ludzkiej ze strony polskiego rządu na fatalną sytuację kilkudziesięciu osób przebywających na naszej wschodniej granicy przynosi wstyd i hańbę na cały świat. Podstawowe normy humanitarne nakazują udzielić pomocy ludziom, którzy będąc ofiarami gry politycznej Prezydenta Łukaszenki, traktowani są przez nasze władze jak wrogowie państwa.

Wolność i Równość wzywa zatem Rząd RP, opierający się podobno na wartościach chrześcijańskich i miłości bliźniego, do zapewnienia migrantom minimalnych warunków egzystencji ludzkiej, wody, żywności, opieki medycznej i dachu nad głową.

25.08.2021

Zarząd Krajowy WiR 

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.