Apel SDPL i WiR o zwiększenie okresu ochrony przedemerytalnej z 4 do 6 lat

Szanowny Panie Premierze

Zwracamy się z apelem w niezwykle istotnej dla wielu polskich pracowników sprawie, która w dobie epidemii i nadciągającego kryzysu gospodarczego nabiera szczególnego znaczenia.

Rynek pracy w najbliższych latach odczuwać będzie skutki ogromnego ciosu, jaki zadaje nam obecnie epidemia koronawirusa. Przewidywalne skutki to między innymi zwiększenie bezrobocia oraz ograniczenie i tak dziś niewielkich możliwości znalezienia pracy przez osoby zbliżające się do emerytury. Nie dość, że wśród ogółu pracowników to właśnie ci starsi są najbardziej narażeni na zachorowanie na Covid-19, to jeszcze znając realia rynku pracy to im najciężej będzie znaleźć nową pracę. Z reguły są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe, którego żadna uczelnia nie jest w stanie nauczyć, co stanowi o ich szczególnej wartości dla jakości wykonywanej pracy. Znalezienie się tej grupy osób poza sferą pracowniczą przy braku posiadania uprawnień do świadczeń emerytalnych skutkować będzie dramatycznym pogorszeniem się jej poziomu życia, nawet poniżej możliwości egzystencjonalnych.

Socjaldemokracja Polska oraz Wolność i Równość apelują więc do Pana Premiera, aby w ramach drugiego pakietu „Tarczy antykryzysowej” dokonać zmiany w Kodeksie Pracy zwiększając okres ochronny pracownika, w którym pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę, z czterech do sześciu lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Warszawa, 08.04.2020

Wojciech Filemonowicz – Przewodniczący SDPL

Piotr Musiał – Przewodniczący WiR

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.