PISOKRACJA

Prezes ostatecznie się zagubił. Być może jeszcze sam nie zauważył tego, ale zaszedł tak daleko po równi pochyłej, że teraz już nie ma odwrotu. Zamach na wolne media to jedno, ale dziś, w sposób skandaliczny i dotychczas niespotykany w Polsce, przyjęto budżet na 2017 r. W dodatku, ta fundamentalna dla funkcjonowania państwa ustawa przyjęta została prawdopodobnie przy braku kworum, czyli de facto nie przyjęta wcale. Jakość ustawy budżetowej jest jednym z głównych kryteriów oceny nie tylko przez światowe agencje ratingowe, ale również inwestorów krajowych i zagranicznych oraz świat finansów. Jak w poniedziałek może zareagować polski złoty wobec euro czy dolara, można się domyśleć. Pogłębienie się utraty wartości przez naszą walutę, potem dalszy odpływ inwestycji, pusta kasa państwa, brak pozytywnych trendów w ekonomii  – to właśnie jest DOBRA ZMIANA w sferze gospodarki. Na którąkolwiek dziedzinę funkcjonowania państwa nie spojrzeć, czy edukację, zdrowie, kulturę, obronność, rolnictwo, politykę zagraniczną – wszędzie dramat i rujnowanie państwa! Prędzej czy później doprowadzi to do  zacieśnienia współpracy głównych partii opozycyjnych i wystawienia wspólnych list wyborczych, a w efekcie do odsunięcia od władzy PiS-u. Wtedy też będzie gorąco, ale już na zupełnie innych zasadach i w innych organach związanych z prawem, niż ustawodawcze…

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.