Popieramy Bezwarunkowy Dochód Podstawowy

W dniu dzisiejszym Zarząd Krajowy Unii Lewicy podjął decyzję o poparciu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej dla Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.

Unia Lewicy popiera Europejską Inicjatywę Obywatelską dla Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego

Stanowisko opracowane po konsultacjach m.in. z panem Arfstem Wagnerem – parlamentarzystą Bundestagu (Związek 90/Zieloni) oraz kilkoma politykami z francuskiej Partii Socjalistycznej, którzy są jednymi z głównych propagatorów projektu.

W dobie dyktatu liberalnej polityki ekonomicznej oszczędności i cięcie kosztów stały się podstawą funkcjonowania gospodarki. Automatyzacja procesów produkcji skutkuje coraz mniejszą ilością etatów a rozwój w sferze usług nie rekompensuje wystarczająco tego ubytku. W efekcie coraz więcej osób popada w biedę, coraz więcej osób jest bezrobotnych. Artykuł 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku mówi: każdy człowiek na prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Unia Lewicy popiera projekt Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, który ustalony na poziomie minimum socjalnego i połączony z innymi świadczeniami społecznymi w postaci usług rozwiąże nie tylko problem ubóstwa, ale poprzez zwiększenie popytu wpłynie też pobudzająco na gospodarkę. Powszechny, indywidualny i bezwarunkowy – w takiej wysokości, aby zapewnić godną egzystencję i udział jednostki w społeczeństwie.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy nie może być powiązany z żadnymi warunkami, w tym z wysokością dochodów. Miałby charakter powszechny (otrzyma go każdy), egalitarny (każdy otrzyma taką samą kwotę), osobisty (wypłacany osobom, a nie na gospodarstwo domowe). BDP mógłby zastąpić dodatki wypłacane osobom mającym niższy dochód (zasiłki dla bezrobotnych, renty, zasiłki rodzinne, stypendia dla studentów, świadczenia dla osób niepełnosprawnych).

Proponowane źródła finansowania BDP
1. Relokacja środków obecnie przydzielonych do wypłacania emerytur/rent wypłacanych przez państwo oraz zasiłków dla bezrobotnych, ubezpieczenia społecznego oraz innych zasiłków z opieki społecznej, które są niższe niż kwota dochodu podstawowego.
2. Podatek od transakcji finansowych.
3. Wzrost opodatkowania najwyższych dochodów i majątków.
4. Podatek od dóbr luksusowych i zachowań szkodzących środowisku.

Zarząd Krajowy
Unii Lewicy

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość