Powstało Porozumienie Ryszarda Kalisza

W dniu dzisiejszym powstało „Porozumienie Ryszarda Kalisza” w oparciu o Dom Wszystkich Polska, Socjaldemokrację Polską i Unię Lewicy.
Treść Deklaracji:

Polska polityka coraz bardziej oddala się od zwykłych obywateli i spraw dla nich najważniejszych. Postępujący spadek poparcia dla partii rządzącej pcha nasz kraj w objęcia radykalnych środowisk prawicowych, które nie mają żadnego pomysłu na przyszłość Polski.

Polityka krajowa uległa w ostatnim czasie transformacji i nabrała charakteru spersonalizowanego: z jednej strony Donald Tusk i partia rządząca, z drugiej Jarosław Kaczyński, którego priorytetem jest walka z obecnym premierem.

Wobec takiej perspektywy konieczny jest zdecydowany sprzeciw i stworzenie realnej alternatywy personalno-politycznej. Tylko polityk cieszący się wysokim zaufaniem społecznym, doświadczony i kompetentny jest w stanie zbudować lewicowy blok polityczny, któremu zaufają miliony obywateli. Blok polityczny, który służyć ma społeczeństwu a nie własnym interesom, którego celem poprzez wygranie trzech najbliższych wyborów będzie zapewnienie Polsce tak szybkiego rozwoju, jaki obserwowaliśmy podczas poprzednich rządów lewicowych.

Wierząc głęboko, że tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie przeciwstawić się nadchodzącej groźbie populizmu i niekompetencji, apelujemy do środowisk postępowej lewicy o nawiązanie dialogu i stworzenie spójnego frontu politycznego.

Warszawa, 24 lipca 2014

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.