Prezydium UL za rozwojem Europy Plus

W dniu 23 marca odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Krajowego Unii Lewicy. Wśród najważniejszych tematów, jakie omówiono, była współpraca z innymi podmiotami politycznymi w celu stworzenia alternatywy dla rządów prawicy w Polsce. Z sympatią odniesiono się do wszystkich inicjatyw mających doprowadzić do tego celu, zarówno powstania nowego ruchu Europa Plus pod auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i zwołania przez SLD Kongresu Lewicy Społecznej. Kierownictwo Unii Lewicy uważa, że tylko wspólnymi siłami wszystkich środowisk lokujących się na lewo od PO, można stworzyć poważną siłę polityczną zdolną do odsunięcia chadeków od władzy.

Prezydium zatwierdziło też zgłoszonych przez Przewodniczącego Piotra Musiała kandydatów do prac w zespołach eksperckich Europy Plus, które wkrótce rozpoczną prace nad ujednoliceniem programu wspólnie z Ruchem Palikota i SDPL.