Rada Krajowa Unii Lewicy 21 września 2013

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Unii Lewicy

22.09.2013

Rada Krajowa Unii Lewicy w części poświęconej przyszłej działalności podjęła uchwałę, w której stwierdza m.in.: „Wszystkie działania zmierzające do stworzenia realnej alternatywy wobec szkodliwie rządzącej Polską prawicy są godne wzmocnienia. Za takie działania uważamy zarówno tworzenie się koalicji Europa Plus pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego, jak również transformację trzeciej dziś siły polskiego parlamentu – Ruchu Palikota.”

 

W trakcie obrad podjęto również dwie uchwały w sprawie aktualnych tematów dotyczących przyszłości kraju (poniżej).

Uchwała Rady Krajowej UL w sprawie propozycji rządu zmian w systemie emerytalnym

Unia Lewicy uważa, że proponowane przez prawicowy rząd Platformy Obywatelskiej zmiany w systemie emerytalnym są wyjątkowo szkodliwe i prowadzą w efekcie do zmniejszenia bezpieczeństwa emerytalnego obywateli. Rządowy plan w praktyce jest przejęciem części środków zgromadzonych na indywidualnych kontach obywateli w OFE oraz ich wydanie na bieżące zobowiązania Państwa.

Powinnością rządu jest polityka mająca zapewnić bezpieczeństwo przyszłych świadczeń społecznych, a proponowana zmiana idzie w całkowicie odwrotnym kierunku, łamiąc równocześnie umowę społeczną zawartą w tej sprawie przed laty.

 

Uchwała Rady Krajowej w sprawie nakładów budżetowych na modernizację polskiej armii

Odnosząc się do rządowej propozycji zainwestowania 140 mld zł w modernizację polskich sił zbrojnych Unia Lewicy uważa, że środki te należy wykorzystać na rozwój polskiego sektora zbrojeniowego i tworzenie nowych miejsc pracy.

Modernizacja polskich sił zbrojnych powinna zostać oparta o krajowe technologie militarne i polską myśl technologiczną, co dodatkowo wygeneruje tysiące nowych miejsc pracy.

Jednocześnie z całą stanowczością podtrzymujemy nasze stanowisko o konieczności wycofania polskich sił zbrojnych z Afganistanu, a zaoszczędzone na tej misji środki finansowe powinny zostać wykorzystane na modernizację naszego wojska.

Aktywne wsparcie polskiej myśli technologicznej i krajowego sektora zbrojeniowego przyczyni się do rozwoju wielu innych gałęzi naszego przemysłu, tworząc także podstawy pod gospodarkę opartą na wiedzy i zapewniając miejsca pracy dla dziesiątek tysięcy wykwalifikowanych pracowników.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość