Skandaliczny wyrok w sprawie RPO!

Profesor Adam Bodnar od samego początku rządów PiS przez swoją działalność na rzecz obrony praw obywatelskich stał się jednym z najważniejszych wrogów obozu władzy na drodze do autokracji. Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie RPO umożliwia władzy skuteczne pozbycie się go już 15 lipca br., Polaków zaś pozbawia ostatniego bastionu Prawa w ojczystym kraju. Władza niosąca na swoich sztandarach Prawo oraz Sprawiedliwość osiąga coraz głębsze niziny praworządności całkowicie dewaluując te dwa pojęcia. Wiedzą o tym doskonale miliony naszych obywateli i wszyscy uczciwi eksperci prawa, wiedzą o tym także w Unii Europejskiej i wielu innych państwach świata. Pozostaje mieć nadzieję, że w końcu nastąpi jakieś opamiętanie u części elit rządzących, a jeśli nie, to przynajmniej u wyborców przy urnach.

Piotr Musiał

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.