Socjaldemokracja Polska i Unia Lewicy proponują rozwiązanie problemu rozliczeń kosztów transportu posłów

Funkcjonujący obecnie system rozliczeń kosztów transportu posłów z użyciem ich własnych samochodów stwarza duże pole do nadużyć. Niektórzy parlamentarzyści lekkomyślnie traktując rzetelne korzystanie z przyznanych im praw, nadużywają zaufania społecznego, jakim obarczyli ich wyborcy. W związku z powyższym, dla podniesienia wiarygodności i ucięcia spekulacji o nieetycznym wykorzystywaniu pieniędzy podatników przez posłów, proponujemy wprowadzenie przejrzystego modelu rozliczeń.

Podstawą zwrotu kosztów paliwa powinna być ilość realnie przejechanych kilometrów, w trakcie przejazdów służbowych. Ustalenie, ile kilometrów miesięcznie przejechał poseł, następuje poprzez sprawdzenie raz w miesiącu stanu licznika jego samochodu. Czynności tej dokonują dwaj oddelegowani do tego pracownicy Sejmu na terenie jego parkingu, wpisując aktualny przebieg licznika do „karty przebiegu” oraz wykonując zdjęcie licznika. Ustalona ilość realnie przejechanych w ciągu miesiąca kilometrów stanowi podstawę do rozliczenia kosztów paliwa.
Ze względu na fakt, że samochód należący do posła może być również używany przez jego rodzinę, poseł musi w comiesięcznej deklaracji podać, czy samochód był również używany przez inne osoby. Jeśli tak, to należy podać, jaki (szacunkowy) procent przebiegu należy do posła z tytułu wykonywanych czynności służbowych. Na podstawie powyższego, można dość precyzyjnie rozliczyć koszty paliwa w służbowych przejazdach posłów z użyciem ich własnych samochodów.
Poselskie „Karty przebiegu” powinny być jawne oraz mieć swoją stronę w Internecie.

Zaproponowana formuła powinna być wystarczającą barierą przed ewentualnymi nadużyciami.

Warszawa, 11.12.2014

Wojciech Filemonowicz – Przewodniczący SDPL

Piotr Musiał – Przewodniczący UL

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.