Stanowisko Polskiej Lewicy, Socjaldemokracji Polskiej, Unii Lewicy, Unii Pracy

Cisza, zaduma i refleksja nad spuścizną po zmarłym należą do cech, które osoby z otoczenia zmarłego, również tego dalszego, winny pielęgnować w trudnych dla rodziny i bliskich dniach. Już barwna prezentacja tryskającej humorem kandydatki w kilka godzin po śmierci Józefa Oleksego została przez nas przyjęta z niesmakiem i niedowierzaniem. Skutkiem wyboru daty i sposobu prezentacji kandydatury jest jej ograniczenie do grona osób, które uważają się za autorów tej kpiny z majestatu najważniejszego urzędu w kraju.

Za całkowicie niedopuszczalne i haniebne uważamy powoływanie się tuż po pogrzebie nieodżałowanego Józefa Oleksego na Jego dorobek i rzekome poparcie. Z obojętnością podchodzimy do udziału lub wycofania się jednej z kandydatek w wyborach na urząd Prezydenta RP. Nie sposób jednak nie reagować, gdy łamane są ostatnie normy etyczne i obyczaje, które tak bliskie były naszemu Przyjacielowi. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takiej kampanii wyborczej.

Wojciech Filemonowicz – Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej
Piotr Musiał – Przewodniczący Unii Lewicy
Waldemar Witkowski – Przewodniczący Unii Pracy
Jacek Zdrojewski – Przewodniczący Polskiej Lewicy

Warszawa, 17-01-2015

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.