Unia Lewicy przeciw JOW i zmianie zasad finansowania partii politycznych

Unia Lewicy wyraża swój sprzeciw wobec inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i zmiany zasad finansowania partii politycznych.

Wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych likwidować będzie w praktyce system demokratycznych wyborów w Polsce. Przy dużym rozdrobnieniu sympatii politycznych wśród obywateli naszego kraju konieczne jest zachowanie systemu proporcjonalnego, który choć niedoskonały, to umożliwia jednak mniejszym ugrupowaniom uczestniczenie w stanowieniu prawa i sprawowaniu rządów. Funkcjonowanie JOW oznaczać też będzie zawężenie reprezentacji partyjnej do dwóch wiodących ugrupowań polskiej sceny politycznej: prawicowej Platformy Obywatelskiej i radykalnie prawicowego Prawa i Sprawiedliwości, nie pozostawiając miejsca dla jakichkolwiek innych ugrupowań. Nietykalna dyktatura prawicy w Polsce stanie się faktem.

Za skandaliczny uznajemy też sam moment zaproponowania referendum, który wpisuje szczytną ideę procesu referendalnego w bieżące zapotrzebowanie kampanii wyborczej.

Fatalną propozycją jest też zmiana zasad finansowania partii politycznych. Unia Lewicy nie korzysta i nigdy nie korzystała z dotacji państwowych, jednak uważamy, że finansowanie z budżetu państwa jest jedynym przejrzystym i nie budzącym wątpliwości sposobem na utrzymywanie partii. Sytuacja, gdy jedynym źródłem finansowania partii politycznej będą wpłaty od osób prywatnych i przedsiębiorców, rodzić będzie możliwość wpływu na nią oraz jej politykę przez różnego rodzaju lobbistów i bliżej nieokreślone grupy interesów.

Zarząd Krajowy Unii Lewicy

22.05.2015

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.