Wizyta wiceprzewodniczącego UL w Paryżu

We wtorek wiceprzewodniczący Unii Lewicy Max Bojarski spotkał się w Paryżu z działaczami francuskiej Partii Socjalistycznej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim obecnego kryzysu gospodarczego i sposobów przezwyciężenia go przy użyciu metod niesprzecznych z ideałami lewicy. W rozmowach uczestniczył między innymi Guy Arcizet, znany członek Partii Socjalistycznej zaangażowany w propagowanie idei „revenu d’existence” – „dochodu życiowego”, mającego w założeniu przysługiwać bezwarunkowo każdemu obywatelowi. Koncepcja ta ma coraz większe poparcie w łonie francuskiej Partii Socjalistycznej i w dużej mierze odpowiada idei Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, którą Unia Lewicy, jako pierwsza partia polityczna w Polsce, po merytorycznych konsultacjach z niemieckimi Zielonymi, wpisała do swojego programu. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy zyskuje w ostatnich miesiącach w naszym kraju coraz więcej zwolenników, wśród których można wymienić Dom Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza, stowarzyszenie Równość i Nowoczesność Wandy Nowickiej czy partię Zieloni 2004.
W wyniku paryskich rozmów podjęto decyzję o rozwinięciu współpracy z Unią Lewicy wokół idei BDP.
foto od lewej: Max Bojarski, Guy Arcizet

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość