Wokół filozofii Marii Szyszkowskiej

W ostatni piątek miałem przyjemność uczestniczyć w ogólnopolskej konferencji „Wokół filozofii Marii Szyszkowskiej”. Idee głoszone od lat przez prof. Marię Szyszkowską stają się coraz częściej obecne w dyskursie publicznym, jak np. sprawa związków partnerskich czy problem eutanazji. O dużym zainteresowaniu konferencją najlepiej świadczyła pełna sala w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu.
Czuję jednak duży niedosyt, bo mimo symbolicznej obecności przedstawicieli kilku partii politycznych, filozofia prof. Szyszkowskiej nie jest dziś przedmiotem twórczych sporów wewnątrzpartyjnych. Polska lewica powinna z większą uwagą skupiać się na ideach, które stanowią jej podstawowy fundament, a nie na bieżących przepychankach i medialnych fajerwerkach. Siłą alternatywy dla rządów prawicy powinna być ideowość i wysoka jakość oferty politycznej, a nie zmienność poglądów i podatność na trendy medialne.

Piotr Musiał

Przewodniczący UL