O nas

Wolność i Równość (do maja 2015 r. „Unia Lewicy”) powstała 7 maja 2005, a jej przewodniczącą została Wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka. Od 10 grudnia 2005 Przewodniczącym partii jest Piotr Musiał, Sekretarzem Generalnym Beata Stach. Wiceprzewodniczącymi partii są obecnie: Max Bojarski, Lidia Cyranowicz, Marek Foryś, Stanisław Kozak i Grzegorz Sybilski, Skarbnikiem Alfred Stęplewski.

W sierpniu 2005 zawarte zostało porozumienie o starcie kandydatów partii w wyborach parlamentarnych z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Komitet Wyborczy SLD zdobył 11,31% poparcia w skali kraju, co dało UL 1 mandat poselski, który uzyskała Izabela Jaruga-Nowacka.

W wyborach parlamentarnych 21 października 2007 członkowie Unii Lewicy startowali z list Lewicy i Demokratów oraz Polskiej Partii Pracy.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 kandydaci Unii Lewicy startowali z listy koalicji Porozumienie dla Przyszłości – Centrolewica.

W I turze wyborów prezydenckich w 2010 partia nie poparła żadnego z kandydatów, a w II turze udzieliła poparcia Bronisławowi Komorowskiemu – kandydatowi Platformy Obywatelskiej.

W wyborach do Sejmu i Senatu 2011 r. Unia Lewicy poprała wybranych kandydatów startujących z list SLD. Kilkoro z nich uzyskało mandaty poselskie i senatorskie.

W 2014 r. Unia Lewicy zaangażowała się w tworzenie koalicji Europa Plus, wspólnie m.in. z SdPl, Ruchem Palikota, Partią Demokratyczną, Stowarzyszeniem Europa Plus, Aleksandrem Kwaśniewskim i Ryszardem Kaliszem. Z uwagi na brak komunikacji i partnerskiej współpracy z Ruchem Palikota, UL wspólnie z SdPl odszedł z koalicji. Wkrótce odeszli z niej także pozostali koalicjanci i Europa Plus, jako ugrupowanie polityczne, przestało istnieć.

Od kwietnia 2015 r. Unia Lewicy czynnie wspierała ponadpartyjny Ruch Wolność i Równość, powstały z inicjatywy profesorów: Genowefy Grabowskiej, Jana Hartmana, Kazimierza Kika i Magdaleny Środy, którego zamiarem było stworzenie Okrągłego Stołu dla postępowej lewicy, zainteresowanej powstrzymaniem prawicy przed całkowitym zdominowaniem polskiego Parlamentu. W toku uzgodnień zawartych podczas spotkań Ruchu uzgodniono, ze partia zmieni nazwę na Wolność i Równość, co stało się faktem w dniu 3 maja 2015 r.

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Wolność i Równość utworzyła koalicję z SdPl i Polską Lewicą, która została zarejestrowana w PKW jako Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica.

31 maja 2016 r. partia dołączyła do Koalicji Wolność Równość Demokracja powstałej z inicjatywy Komitetu Obrony Demokracji.

19 czerwca 2018 Wolność i Równość podpisała deklarację powstania koalicji wyborczej SLD – Lewica Razem, która z powodzeniem wystartowała  w wyborach samorządowych.

8 stycznia 2019 partia ogłosiła, że wspólnie z Partią Razem, Unią Pracy, PPS i RSS Piotra Ikonowicza stworzy wspólną listę lewicową w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zapraszając jednocześnie wszystkie siły polityczne i społeczne na lewo od PO.

————————————————————

Unia Lewicy powstała na bazie ponadpartyjnego porozumienia, które tworzone było na początku 2005 r. przez partie polityczne:

  • Antyklerykalna Partia Postępu RACJA
  • Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej
  • Demokratyczna Partia Lewicy
  • Nowa Lewica
  • Polska Partia Pracy
  • Polska Partia Socjalistyczna
  • Unia Pracy