O nas

Wolność i Równość (do maja 2015 r. „Unia Lewicy”) powstała 7 maja 2005, a jej przewodniczącą została Wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka. Od 10 grudnia 2005 Przewodniczącym partii jest Piotr Musiał, Sekretarzem Generalnym Beata Stach. Wiceprzewodniczącymi partii są obecnie: Max Bojarski, Lidia Cyranowicz, Marek Foryś, Stanisław Kozak i Grzegorz Sybilski, Skarbnikiem Alfred Stęplewski.

W sierpniu 2005 zawarte zostało porozumienie o starcie kandydatów partii w wyborach parlamentarnych z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Komitet Wyborczy SLD zdobył 11,31% poparcia w skali kraju, co dało UL 1 mandat poselski, który uzyskała Izabela Jaruga-Nowacka.

W wyborach parlamentarnych 21 października 2007 członkowie Unii Lewicy startowali z list Lewicy i Demokratów.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 kandydaci Unii Lewicy startowali z listy koalicji Porozumienie dla Przyszłości – Centrolewica.

W I turze wyborów prezydenckich w 2010 partia nie poparła żadnego z kandydatów, a w II turze udzieliła poparcia Bronisławowi Komorowskiemu – kandydatowi Platformy Obywatelskiej.

W wyborach do Sejmu i Senatu 2011 r. Unia Lewicy poprała wybranych kandydatów startujących z list SLD. Kilkoro z nich uzyskało mandaty poselskie i senatorskie.

W 2014 r. Unia Lewicy zaangażowała się w tworzenie koalicji Europa Plus, wspólnie m.in. z SdPl, Ruchem Palikota, Partią Demokratyczną, Stowarzyszeniem Europa Plus, Aleksandrem Kwaśniewskim i Ryszardem Kaliszem. Z uwagi na brak komunikacji i partnerskiej współpracy z Ruchem Palikota, UL wspólnie z SdPl odszedł z koalicji. Wkrótce odeszli z niej także pozostali koalicjanci i Europa Plus, jako ugrupowanie polityczne, przestało istnieć.

Od kwietnia 2015 r. Unia Lewicy czynnie wspierała ponadpartyjny Ruch Wolność i Równość, powstały z inicjatywy profesorów: Genowefy Grabowskiej, Jana Hartmana, Kazimierza Kika i Magdaleny Środy, którego zamiarem było stworzenie Okrągłego Stołu dla postępowej lewicy, zainteresowanej powstrzymaniem prawicy przed całkowitym zdominowaniem polskiego Parlamentu. W toku uzgodnień zawartych podczas spotkań Ruchu uzgodniono, ze partia zmieni nazwę na Wolność i Równość, co stało się faktem w dniu 3 maja 2015 r.

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Wolność i Równość utworzyła koalicję z SdPl i Polską Lewicą, która została zarejestrowana w PKW jako Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica.

31 maja 2016 r. partia dołączyła do Koalicji Wolność Równość Demokracja powstałej z inicjatywy Komitetu Obrony Demokracji.

Od końca 2016 r. Przewodniczący Piotr Musiał i Wiceprzewodniczący Max Bojarski rozpoczęli pracę nad powołaniem ponadpartyjnej inicjatywy organizacji działających na rzecz neutralności światopoglądowej państwa – Kongresu Świeckości. W efekcie  rocznych prac 22 października 2017 r. na I Kongresie Świeckości w imieniu partii Deklarację KŚ podpisał Piotr Musiał.

19 czerwca 2018 Wolność i Równość podpisała deklarację powstania koalicji wyborczej SLD – Lewica Razem, która z powodzeniem wystartowała  w wyborach samorządowych.

7 grudnia 2018 r. w Paryżu wiceprzewodniczący partii  Max Bojarski otrzymał renomowaną nagrodę za zasługi dla laickości Prix de la Laïcité. To szczególne wyróżnienie przyznane zostało między innymi za działalność w partii i Kongresie Świeckości.

8 stycznia 2019 partia ogłosiła, że wspólnie z Partią Razem, UP, PPS i RSS planuje stworzyć wspólną listę lewicową w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zapraszając jednocześnie wszystkie siły polityczne i społeczne na lewo od PO. Z uwagi jednak na odejście tej koalicji od spraw świeckości i koncentrację na sprawach socjalnych i pracowniczych, WiR zakończył w niej swój udział.

Pod koniec stycznia 2019 r. w wyniku wielomiesięcznej współpracy i konsultacji z organizacjami i inicjatywami obywatelskimi, pro-świeckimi, partiami politycznymi oraz ekspertami prawa wypracowany został projekt ustawy, który w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego i w zgodzie z konkordatem ma uporządkować sferę jawności przychodów oraz likwidacji przywilejów finansowych kościoła. W skład powołanego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Świeckie Państwo weszli m.in. Piotr Musiał i Max Bojarski. 

Na początku marca 2019 r. Rada Krajowa WiR ogłosiła, że wyraża wolę przystąpienia do Koalicji Europejskiej mającej wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ramach bloku wszystkich najważniejszych ugrupowań opozycyjnych. 14 maja 2019 r. Wolność i Równość oficjalnie przystąpiła do Koalicji Europejskiej wspólnie m.in. z SDPL, Inicjatywą Feministyczną, KOD, UED i Wolnymi Sądami.

————————————————————

Unia Lewicy powstała na bazie ponadpartyjnego porozumienia, które tworzone było na początku 2005 r. przez partie polityczne:

  • Antyklerykalna Partia Postępu RACJA
  • Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej
  • Demokratyczna Partia Lewicy
  • Nowa Lewica
  • Polska Partia Pracy
  • Polska Partia Socjalistyczna
  • Unia Pracy