O nas

Wolność i Równość (do maja 2015 r. „Unia Lewicy”) powstała 7 maja 2005, a jej przewodniczącą została Wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka. Od 10 grudnia 2005 Przewodniczącym partii jest Piotr Musiał, Sekretarzem Generalnym Beata Stach. Wiceprzewodniczącymi partii są obecnie: Max Bojarski, Lidia Cyranowicz, Marek Foryś, Stanisław Kozak i Grzegorz Sybilski, Skarbnikiem Alfred Stęplewski.

W sierpniu 2005 zawarte zostało porozumienie o starcie kandydatów partii w wyborach parlamentarnych z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Komitet Wyborczy SLD zdobył 11,31% poparcia w skali kraju, co dało UL 1 mandat poselski, który uzyskała Izabela Jaruga-Nowacka.

W wyborach parlamentarnych 21 października 2007 członkowie Unii Lewicy startowali z list Lewicy i Demokratów oraz Polskiej Partii Pracy.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 kandydaci Unii Lewicy startowali z listy koalicji Porozumienie dla Przyszłości – Centrolewica.

W I turze wyborów prezydenckich w 2010 partia nie poparła żadnego z kandydatów, a w II turze udzieliła poparcia Bronisławowi Komorowskiemu – kandydatowi Platformy Obywatelskiej.

W wyborach do Sejmu i Senatu 2011 r. Unia Lewicy poprała wybranych kandydatów startujących z list SLD. Kilkoro z nich uzyskało mandaty poselskie i senatorskie.

W 2014 r. Unia Lewicy zaangażowała się w tworzenie koalicji Europa Plus, wspólnie m.in. z SdPl, Ruchem Palikota, Partią Demokratyczną, Stowarzyszeniem Europa Plus, Aleksandrem Kwaśniewskim i Ryszardem Kaliszem. Z uwagi na brak komunikacji i partnerskiej współpracy z Ruchem Palikota, UL wspólnie z SdPl odszedł z koalicji. Wkrótce odeszli z niej także pozostali koalicjanci i Europa Plus, jako ugrupowanie polityczne, przestało istnieć.

Od kwietnia 2015 r. Unia Lewicy czynnie wspierała ponadpartyjny Ruch Wolność i Równość, powstały z inicjatywy profesorów: Genowefy Grabowskiej, Jana Hartmana, Kazimierza Kika i Magdaleny Środy, którego zamiarem było stworzenie Okrągłego Stołu dla postępowej lewicy, zainteresowanej powstrzymaniem prawicy przed całkowitym zdominowaniem polskiego Parlamentu. W toku uzgodnień zawartych podczas spotkań Ruchu uzgodniono, ze partia zmieni nazwę na Wolność i Równość, co stało się faktem w dniu 3 maja 2015 r.

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Wolność i Równość utworzyła koalicję z SdPl i Polską Lewicą, która została zarejestrowana w PKW jako Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica.

31 maja 2016 r. partia dołączyła do Koalicji Wolność Równość Demokracja powstałej z inicjatywy Komitetu Obrony Demokracji.

Od końca 2016 r. Przewodniczący Piotr Musiał i Wiceprzewodniczący Max Bojarski rozpoczęli pracę nad powołaniem ponadpartyjnej inicjatywy organizacji działających na rzecz neutralności światopoglądowej państwa – Kongresu Świeckości. W efekcie  rocznych prac 22 października 2017 r. na I Kongresie Świeckości w imieniu partii Deklarację KŚ podpisał Piotr Musiał.

19 czerwca 2018 Wolność i Równość podpisała deklarację powstania koalicji wyborczej SLD – Lewica Razem, która z powodzeniem wystartowała  w wyborach samorządowych.

8 stycznia 2019 partia ogłosiła, że wspólnie z Partią Razem, UP, PPS i RSS planuje stworzyć wspólną listę lewicową w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zapraszając jednocześnie wszystkie siły polityczne i społeczne na lewo od PO. Z uwagi jednak na odejście tej koalicji od spraw świeckości i koncentrację na sprawach socjalnych i pracowniczych, WiR zakończył w niej swój udział.

Pod koniec stycznia 2019 r. w wyniku wielomiesięcznej współpracy i konsultacji z organizacjami i inicjatywami obywatelskimi, pro-świeckimi, partiami politycznymi oraz ekspertami prawa wypracowany został projekt ustawy, który w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego i w zgodzie z konkordatem ma uporządkować sferę jawności przychodów oraz likwidacji przywilejów finansowych kościoła. W skład powołanego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Świeckie Państwo weszli m.in. Piotr Musiał i Max Bojarski. Zbieranie wymaganych 100 000 podpisów powinno rozpocząć się wiosną 2019 r.

Na początku marca 2019 r. Rada Krajowa WiR ogłosiła, że wyraża wolę przystąpienia do Koalicji Europejskiej mającej wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ramach bloku wszystkich najważniejszych ugrupowań opozycyjnych.

14 maja 2019 r. Wolność i Równość oficjalnie przystąpiła do Koalicji Europejskiej wspólnie m.in. z SDPL, Inicjatywą Feministyczną, KOD, UED i Wolnymi Sądami.

————————————————————

Unia Lewicy powstała na bazie ponadpartyjnego porozumienia, które tworzone było na początku 2005 r. przez partie polityczne:

  • Antyklerykalna Partia Postępu RACJA
  • Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej
  • Demokratyczna Partia Lewicy
  • Nowa Lewica
  • Polska Partia Pracy
  • Polska Partia Socjalistyczna
  • Unia Pracy