Rada Krajowa WiR o wyborach do Sejmu i Senatu RP

Rada Krajowa WiR apeluje o głosowanie w wyborach do Sejmu RP na kandydatów naszej partii, którzy startują z listy nr 3 w dwóch okręgach:

  1. Opolski – CHODOROWSKI Aleksander, prawnik, działacz społeczny i animator wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w województwie opolskim. W naszej partii zajmował się od początku analizami klerykalizacji w różnych aspektach funkcjonowania państwa i samorządów.
  2. Szczeciński – CIECHANOWICZ Zbigniew, ekonomista, muzyk, wieloletni działacz na rzecz świeckości państwa z głęboką wiedzą na ten temat a unikaną przez pozostałe partie polityczne. Współzałożyciel Antyklerykalnej Partii Postępu Racja i jej lider w województwie zachodniopomorskim, potem w Unii Lewicy (dziś Wolność i Równość), felietonista krajowej prasy świeckiej.

Obaj kandydaci związani są z nami od początku istnienia partii, gwarantują rzeczywistą walkę o świeckość państwa i postępowe wartości w życiu państwa i społeczeństwa.

W pozostałych 39 okręgach oraz w wyborach do Senatu RP Rada Krajowa WiR rekomenduje wybór osób, których walory intelektualne i moralne, uczciwość i dotychczasowe doświadczenie dają najlepszą rękojmię na dobre sprawowanie urzędu Posła i Senatora RP z korzyścią dla Polski postępowej, bezpiecznej i skutecznie współpracującej z naszymi sojusznikami, przede wszystkim w NATO oraz w UE.

Warszawa, 13.10.2023

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.