UL w sprawie nakładów budżetowych na modernizację polskiej armii

Odnosząc się do rządowej propozycji zainwestowania 140 mld zł w modernizację polskich sił zbrojnych Unia Lewicy uważa, że środki te należy wykorzystać na rozwój polskiego sektora zbrojeniowego i tworzenie nowych miejsc pracy.

Modernizacja polskich sił zbrojnych powinna zostać oparta o krajowe technologie militarne i polską myśl technologiczną, co dodatkowo wygeneruje tysiące nowych miejsc pracy.

Jednocześnie z całą stanowczością podtrzymujemy nasze stanowisko o konieczności wycofania polskich sił zbrojnych z Afganistanu, a zaoszczędzone na tej misji środki finansowe powinny zostać wykorzystane na modernizację naszego wojska.

Aktywne wsparcie polskiej myśli technologicznej i krajowego sektora zbrojeniowego przyczyni się do rozwoju wielu innych gałęzi naszego przemysłu, tworząc także podstawy pod gospodarkę opartą na wiedzy i zapewniając miejsca pracy dla dziesiątek tysięcy wykwalifikowanych pracowników.

Rada Krajowa

Unii Lewicy

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość