20 lat konkordatu

20 lat temu Polska ratyfikowała konkordat. Wolość i Równość (wcześniej działająca jako Unia Lewicy) od samego początku swojego istnienia stanowczo domaga się renegocjacji lub wypowiedzenia tej szkodliwej dla Polski umowy.

W 2005 r. w Deklaracji Ideowej zawarliśmy najważniejsze postulaty dotyczące świeckości państwa. Niestety, na przestrzeni tych 13 lat perspektywa realizacji tych idei mocno się oddaliła.

„Państwo powinno być neutralne światopoglądowo. Gwarantujące to przepisy Konstytucji RP muszą być w praktyce respektowane. Należy przestrzegać rozdziału kościołów od państwa, zlikwidować finansowe przywileje kościołów i związków wyznaniowych oraz wyprowadzić nauczanie religii ze szkół publicznych. Jedynym źródłem finansowania kościołów i związków wyznaniowych przez państwo powinien być dobrowolny podatek wyznaniowy płacony przez obywateli. Z tych powodów Konkordat, umowa międzynarodowa wiążąca Polskę ze Stolicą Apostolską, powinien zostać gruntownie renegocjowany lub wypowiedziany.”

Foto: Przewodniczący WiR-u Piotr Musiał podczas manifestacji w X rocznicę podpisania przez Rząd RP konkordatu,

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.