Komunikat z II Konwencji Krajowej

W dniu 7 czerwca 2013 II Konwencja Krajowa Unii Lewicy dokonała oceny aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Jednogłośnie zaakceptowano akt powołania Zespołu Politycznego Europy Plus, widząc w nim pierwszy krok do stworzenia realnej alternatywy dla rządzącej Polską od 8 lat konserwatywnej prawicy.
Podjęto uchwałę w sprawie współpracy z partiami i stowarzyszeniami współtworzącymi Europę Plus w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach samorządowych i w wyborach do parlamentu krajowego. Głównym celem współpracy będzie integrowanie środowisk centrolewicowych oraz budowanie kapitału społecznego i kulturowego dla umacniania pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej, ochrony wolności sumienia i wyznania oraz stworzenia państwa przyjaznego i otwartego na obywatela.
Konwencja omówiła rozwój struktur terenowych partii oraz poddała pod głosowanie wotum zaufania wobec członków Zarządu Krajowego. Wszyscy z wyjątkiem dwóch osób uzyskali pełne poparcie delegatów. Na funkcję Wiceprzewodniczącego wybrano Maxa Bojarskiego, uzupełniony został również skład Zarządu Krajowego partii.

Biuro Prasowe Unii Lewicy

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość