Koniec konstytucyjnego trójpodziału władzy

Tak kończy się konstytucyjny trójpodział władzy w Polsce. Pod pretekstem usprawniania systemu państwa prowadzi się jego fundamentalny demontaż. W to miejsce powstaje mix wadliwych przepisów prawnych sprzecznych z Konstytucją z nietykalną przewodnią siłą narodu na czele, która rozmieszcza na każdym możliwym miejscu swoich ludzi. Od małych spółek samorządowych, poprzez wielkie przedsiębiorstwa skarbu państwa, media publiczne po władzę sądowniczą. Jeśli zdarzyłoby się przegrać wybory, cóż uczyni Sąd Najwyższy, do którego należy stwierdzenie poprawności wyborów? Czy odpowiedź na to pytanie koresponduje ze słynną wypowiedzią Gomułki o wiecznym utrzymaniu raz zdobytej władzy? Przy okazji 550 lat polskiego parlamentaryzmu mamy próbkę najgorszych jego cech, które wypełznąć mogą wyłącznie w przypadku zaistnienia przy władzy określonego typu ludzi. W takim nieszczęśliwym dla kraju przypadku sprawdza się powiedzenie Platona, że demokracja prowadzi do dyktatury.
Piotr Musiał

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.