Ręce Precz od Dzieci!

Marsz „Ręce Precz od Dzieci!” za nami. Ulicami Warszawy przeszło kilkaset osób protestując przeciwko pedofilii w kościele, polityce ukrywania przestępców i zatajania skali tego zjawiska wśród tzw. „duchownych”. To pierwszy taki marsz w historii Polski. Miejmy nadzieję, że presja społeczna spowoduje uwrażliwienie się biskupów na krzywdę dzieci, jakiej doświadczają ze strony funkcjonariuszy kościoła. Skutków na poziomie psychicznym naprawić się już nie da, co najwyżej można zadośćuczynić drogą odszkodowań. Dopóki jednak hierarchia kościelna nie zacznie poważnie zwalczać przyczyny tego zjawiska we własnych szeregach, będzie się ono objawiać co jakiś czas w różnych miejscach. Tylko presja społeczna, medialna, a może wkrótce i polityczna, są w stanie wymusić na kościele radykalne kroki.
Piotr Musiał

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.