Apel do Rządu RP o podjęcie działań ratunkowych w polskim rolnictwie

W trudnym momencie dla polskiego rolnictwa, Wolność i Równość  apeluje do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie skutecznym działań wobec gospodarstw rolnych dotkniętych suszą oraz problemem ASF (afrykańskiego pomoru świń).

 

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie należytej staranności przy szacowaniu szkód, aby było ono zgodne z zasadą równości zawartą w Art. 32 Konstytucji RP.

 

Od podjęcia przez Rząd RP szybkich i efektywnych działań zależny jest byt ponad 50 tysięcy małych, tzw. rodzinnych gospodarstw rolnych oraz dalsze istnienie wielu większych, które stoją dziś na krawędzi bankructwa.

 

Rada Krajowa WiR

19 sierpnia 2018

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.