Spotkanie Europy Plus w Sejmie

W sobotę 7 września w Sejmie odbyło się spotkanie koalicji wyborczej Europa Plus z przedstawicielami wszystkich organizacji z całej Polski. W wypełnionej po brzegi Sali Kolumnowej wystąpiło wielu znanych polityków przestawiając wizje swoich środowisk, jak budować Europę Plus i jakie są dziś najważniejsze sprawy dla kraju i Polaków. Przewodniczący Unii Lewicy Piotr Musiał mówił m.in. o konieczności stworzenia programu nie pod potrzeby sondaży i krótkoterminową sympatię wyborców, ale dla przyszłych pokoleń, żeby Polska rozwijała się w interesie naszych dzieci i wnuków. Zaakcentował szczególną rolę nauki, edukacji, innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Wskazał też na znaczenie polityki społecznej, walki z biedą, wykluczeniem i bezrobociem. Dodał, że zrewidować należy politykę demograficzną, bo dla obecnie rządzącej prawicy macierzyństwo jest zagrożeniem dla przedsiębiorczości i gospodarki, a powinno być postrzegane, jako szansa dla kraju.

Niecodzienne spotkanie zostało prawie całkowicie zignorowane przez media, które skupiły się jedynie na drobnych różnicach wynikających z różnorodności środowisk tworzących koalicję.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość