Spotkanie Koalicji Wolność Równość Demokracja

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie naszej Koalicji Wolność Równość Demokracja. Wolność i Równość reprezentował Wiceprzewodniczący partii Grzegorz Sybilski.

Omówiono aktualną sytuację polityczną w kraju, w tym sprawę inicjatyw ustawodawczych Prezydenta Andrzeja Dudy i ewentualnych zmian w Konstytucji.

Wstępnie przyjęto proponowane Zasady Działania koalicji, których dopracowanie odbędzie się w najbliższych tygodniach.

Równolegle spodziewać się można decyzji, które z podmiotów dotychczas deklarujących udział w koalicji zdecydują się na dalszą współpracę pod szyldem KWRD. W zakres proponowanej współpracy wchodzą m.in. wspólne inicjatywy polityczne.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.