Unia Lewicy za powstaniem alternatywy dla rządów prawicy

Na wczorajszej konferencji Aleksandra Kwaśniewskiego, Janusza Palikota oraz Marka Siwca poinformowano o tworzeniu się nowej centrolewicowej siły politycznej, która jednocząc rozproszone dziś środowiska, przedstawi wkrótce konkretną ofertę dla milionów polskich wyborców. Wśród ugrupowań politycznych, które podjęły już współpracę w ramach tego projektu, jest także Unia Lewicy.

Przewodniczący UL Piotr Musiał w dniu 8 lutego br. przedstawił kierownictwu Ruchu Palikota (Janusz Palikot, Artur Dębski, Andrzej Rozenek) oraz SdPl (Wojciech Filemonowicz, Arkadiusz Kasznia) postulaty programowe, które są podstawą do dalszej współpracy pomiędzy partiami. Dotyczą one m.in.:

  • aktywizacji rządu na rynku pracy i walki z bezrobociem,
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • poprawy sytuacji w służbie zdrowia,
  • aktywizacji polityki mieszkaniowej,
  • ograniczenia biurokracji w systemie ekonomiczno-prawnym,
  • stymulowania i wspierania przez państwo rolnictwa ekologicznego,
  • ograniczenia wydatków na modernizację sił zbrojnych na lata 2013-22,
  • opodatkowania działających w Polsce międzynarodowych korporacji i banków.

Postulaty te przyjęte zostały ze zrozumieniem i uzgodniono, że będą one uściślane w toku dalszych wspólnych prac w komisjach programowych.

 

Unia Lewicy świadoma jest konieczności pojawienia się realnej alternatywy dla rządów chadeckich w Polsce. Tylko integracja wielu autorytetów i szerokich środowisk lewicy wokół wspólnego programu może zapewnić trwałość takiego projektu. Unia Lewicy już dziś deklaruje pełną aktywność i współpracę w ramach tworzącego się ruchu.

Zarząd Krajowy Unii Lewicy