Wolność i Równość w sprawie rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Wolność i Równość uważa, że działania każdego rządu ukierunkowane na poprawę sytuacji materialnej obywateli są właściwe.

Rządowy program „Rodzina 500 plus” jest krokiem w dobrą stronę, jednak aby sprostał on w pełni oczekiwaniom społecznym, należy wprowadzić w nim ważną zmianę.

Uważamy, że program powinien dotyczyć wszystkich dzieci, dlatego proponujemy zniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia na pierwsze dziecko. Spowoduje to odczuwalną poprawę sytuacji materialnej milionów polskich rodzin, będąc równocześnie bodźcem do poprawy sytuacji demograficznej w kraju.

Zarząd Krajowy WiR

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.