Wspólny apel środowisk postępowej lewicy do Prezydenta RP

Apel do Prezydenta RP

 

Szanowny Panie Prezydencie

 

W imieniu całej postępowej lewicy apelujemy do Pana Prezydenta, jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta ciągłości władzy państwowej, o weta do ustaw o sądach powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym.

 

Podzielamy opinię o potrzebie kompleksowej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Powinna się ona jednak odbywać z poszanowaniem standardów demokratycznego państwa prawa i niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej.

 

Podpisanie uchwalonych ustaw narazi Polskę na kompromitującą opinię na temat naszej demokracji i marginalizację kraju w nowoczesnym świecie. Skutki w odniesieniu do naszego członkostwa w Unii Europejskiej również mogą być daleko idące, aż po znalezienie się Polski poza jej strukturami. Upolitycznienie sądów stanowi też zagrożenie dla demokratycznego procesu wyborów przedstawicieli obywateli do najwyższych organów państwa i samorządów.

 

W naszej opinii konieczne jest rozwiązanie, które będzie akceptowalne przez wszystkich Polaków i przez wszystkie siły polityczne. Rozwiązaniem tym może być zawetowanie wszystkich trzech ustaw o sądach i podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej przez Pana Prezydenta w tym zakresie.

Panie Prezydencie, liczymy, że w tej trudnej dla kraju sytuacji, jako osoba czuwająca nad przestrzeganiem Konstytucji, stojąca na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa powstrzyma Pan postępujący kryzys systemu prawnego w Polsce.

 

 

Partia Regionów

Polska Lewica

Ruch Ludzi Pracy

Socjaldemokracja Polska

Stowarzyszenie Polska Laicka

Wolność i Równość

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.