Koalicja Wolność, Równość, Demokracja przeciw zmianom w Edukacji

Wzywając Wszystkich do udziału w dzisiejszej manifestacji, która odbędzie się o godz. 17 przed gmachem Sejmu RP, organizowanej jako wyraz jednoznacznego sprzeciwu wobec planowanych zmian w systemie edukacji, przedstawiamy stanowisko Koalicji Wolność, Równość, Demokracja.

Koalicja WRD mówi stanowcze NIE:

• chaosowi w szkole i zmianom podstawy programowej w kierunku polityki historycznej lansowanej przez PiS pełnej przekłamań i przemilczeń,

• postępującej klerykalizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych w szkołach państwowych,

• wprowadzaniu autorytarnych zasad zarządzania oświatą i szkołą.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.