Rada Krajowa WiR za przyjęciem Funduszu Odbudowy

Wyjątkowa sytuacja, w jakiej znalazła się nasza gospodarka w dobie kryzysu pandemicznego niesie za sobą konieczność nadzwyczajnych działań ochronnych i inwestycyjnych. Polska, mając szansę dostać z Unii Europejskiej kwotę 57 mld euro dotacji i pożyczek powinna bez wahania przyjąć oferowaną pomoc.

Apelujemy do Rządu RP, aby towarzyszący temu projektowi Krajowy Plan Odbudowy opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej został przyjęty z uwzględnieniem postulatów zgłaszanych przez środowiska samorządowe – proporcjonalnego i sprawiedliwego podziału funduszy. Pozwoli to uniknąć nieporozumień, jakie zaistniały przy Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie prawie 4,5 mld złotych rozdzielono praktycznie pomiędzy te samorządy, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość.

Postulujemy, aby funduszem zarządzała specjalna apolityczna organizacja złożona z ekspertów a nie polityków, którą powołałyby samorządy w porozumieniu z ciałem złożonym z przedstawicieli wszystkich parlamentarnych partii politycznych większością 75% głosów Sejmu RP.

Rada Krajowa WiR

30.03.2021

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.