Czas na zmianę – Trzaskowski 2020! Średniowieczu już dziękujemy.

Wolność i Równość uchwałą Rady Krajowej poparła w II turze wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. Opowiadamy się za nowoczesnym państwem, które oparte jest na ludziach mądrych i uczciwych, które szanuje wszystkich obywateli a jego siłą jest bezkonfliktowość oraz wzajemna współpraca na rzecz wspólnego, lepszego jutra. Polsce potrzebny jest prezydent na miarę XXI wieku: postępowy, gwarantujący  uszanowanie różnorodności naszego społeczeństwa przy jednoczesnym respektowaniu wielowiekowej tradycji Narodu polskiego. W naszej opinii to Rafał Trzaskowski może być takim prezydentem. Mamy nadzieję, że Jego deklaracje składane w kampanii wyborczej zostaną spełnione, a jako głowa państwa podąży drogą postępu i współpracy ze wszystkimi grupami społecznymi i politycznymi przy jednoczesnym zachowaniu ponadpartyjności w swoim działaniu.

Prezydent Andrzej Duda, jak udowodniło 5 lat Jego kadencji, nie posiada żadnych atrybutów potrzebnych, by choć w minimalnym stopniu sprostać tym oczekiwaniom. Andrzej Duda z pewnością byłby lepszą głową państwa w innych czasach – w średniowiecznej  Polsce, gdzie doskonale odnalazłby się w ramach wartości i systemu społecznego, jakie wówczas istniały. Bezkarnie mógłby również stać na straży interesów określonej grupy magnackiej realizując tylko jej interesy. Sprzyjający mu byłby niezbyt wyszukany poziom czytelnictwa i rozumienia spraw politycznych w ówczesnym społeczeństwie. Dużym ułatwieniem dla wizji Jego rządów był panujący od XII wieku zwyczaj pełnienia funkcji Kanclerza wielkiego koronnego (taki ówczesny premier) przez osobę duchowną. Zdolny ojciec-menadżer z Torunia z pewnością sprawnie poprowadziłby królewską kancelarię skutecznie dbając jednocześnie o interesy kościoła, jak i państwa polskiego. Jako motto dla świata ludzi pracy bezproblemowo obowiązywałaby doktryna Mateusza Morawieckiego – praca za miskę ryżu. Przekaz propagandowy prowadzony przez Jacka Kurskiego także działałby bez przeszkód. Widać przecież, że w codziennej pracy TVP znajduje natchnienie w bajaniach Wincentego Kadłubka.

Wybór jest więc oczywisty. Mając dystans do składanych obietnic i deklaratywności kampanijnej opieramy się na ocenie pracy, jaką widzieliśmy u obu Panów. Wierzymy w lepszą przyszłość, średniowieczu już dziękujemy! Czas na zmianę – Trzaskowski 2020!

Piotr Musiał

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.