Głosujmy na kandydatów lewicy na listach Koalicji Obywatelskiej!

Przed nami wybory parlamentarne, które staną się drogowskazem, w którym kierunku pójdzie Polska. Na poziomie światopoglądowym grozi nam całkowite poddanie się wpływom kościoła rzymskokatolickiego i przyspieszenie transformacji do państwa wyznaniowego. Arytmetyka wyborcza jest nieubłagana – głosy na mniejsze komitety promują właśnie PiS jeśli chodzi o ilość mandatów w Sejmie. Głosować można na kandydatów marzeń, kandydatów, którym kibicuje się od lat, a efekt może być taki, że po spełnieniu swoich pragnień rzeczywista władza spoczywać będzie w rękach Episkopatu. Na lewicy część środowisk została wchłonięta na listy SLD, wielu jednak wartościowych kandydatów o takich poglądach startuje z list Koalicji Obywatelskiej, której dobry wynik ma szansę zablokować marsz prawicy do Katolandu. 

Osoby z Prezydium WiR nie kandydują, taki jest finalny wynik rozmów międzypartyjnych. Ważniejsza jest dla nas jednak potrzeba wsparcia KO jako jedynej PEWNEJ siły anty-PiSowskiej. Wśród wielu kandydatów Koalicji Obywatelskiej z pewnością w każdym okręgu znajdzie się ktoś godzien zaufania wyborców chcących Polski niezależnej od dyktatu kościoła i PiS-u. W okręgu siedlecko-ostrołęckim kandydatem jest członek Zarządu Krajowego WiR Dariusz Żochowski (l.51).

Piotr Musiał, Przewodniczący WiR, 11 X 2019

Kim jest Darek Żochowski i dlaczego warto na niego głosować?

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (PWSZ Płock): finansowym (WSOWP, WSOWK, AE, CUPT, MPiPS), narodowym (OSzŻW, 2BOT, BOR), zdrowotnym i żywieniowym (Cech Naturoterapeutów w Olsztynie, Konferencje Wellness, YT; Sekrety długowieczności). Ponad 23 lata pracował jako urzędnik w mundurze zajmując się finansami w gospodarce materiałowej i optymalizacją procesów zaopatrzenia. 

Uwielbia sport, uprawiał siatkówkę, sztuki walki. Jego pasją jest poznawanie i usystematyzowanie procesów zachodzących w organizmie. 

Poza identyfikacją z postulatami wyrażonymi w Programie WiR-u, jest autorem projektu, wedle którego każda polska rodzina będzie mogła wejść w posiadanie 1 ha ziemi. Jak twierdzi w swoim programie wyborczym, “Ojczyzna Słowian od zawsze wiązała się z ziemią, w której jest pot i krew naszych przodków”.

Darek Żochowski o swoim Programie:

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ LOKALNA

Mój Program opiera się na 3 filarach chroniących zasoby Ziemi i jej klimat:

  1. Wprowadzenie zrównoważonego planu uzyskania samowystarczalności (żywnościowej i energetycznej) w oparciu o istniejące zasoby lokalne: przydomowe elektrownie wykorzystujące słońce, wodę, wiatr i generatory grawitacyjne (akumulacja energii).
  1. Utworzenie banku komunalnego zarządzającego walutą lokalną w oparciu o cyfrowe zapisy (postulat wypracowany w Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych) zbudowaną w oparciu o blockchain i kompatybilną z istniejącymi systemami bankowymi (największe korporacje finansowe świata mają już własne waluty cyfrowe).
  1. Wdrożenie systemu kojarzącego bezpośrednio ludzi miast (dla tych, którzy chcą w nich pozostać) z rolnikami indywidualnymi, by dystrybucja płodów rolnych mogła odbywać się bez pośredników.

 CEL : SAMOWYSTARCZALNOŚĆ LOKALNA społeczeństwa regionu w podstawowych dziedzinach życia codziennego. Wtedy dopiero region staje się niezależnym i równorzędnym partnerem do rozmów, a nie tylko na papierze wg umownych podziałów. Państwo może natomiast prowadzić zrównoważoną gospodarkę. 

Równowaga jest najważniejszym prawem natury i powinna być podstawowym celem wszelkich systemów, bo daje realne podstawy do szacowania możliwości rozwoju w oparciu o rzeczywiste przesłanki (a nie pobożne życzenia i publiczne obiecanki wygłaszane przez polityków pod naciskiem poszczególnych grup społecznych). Pracowałem w wielu instytucjach państwowych najwyższego szczebla. Uczestniczyłem w tworzeniu 2 dużych instytucji od podstaw, zaczynając od struktury organizacyjnej a kończąc na określaniu zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach i zatrudnianiu specjalistów. Wszędzie tworzy się plany życzeniowe i nagina pod nie dane rzeczywiste. A metodyka postępowania powinna być odwrotna. Tylko na podstawie analizy realnych faktów można ustalić realne możliwości i określić plan wzrostu. 

Jestem zwolennikiem wdrażania nowych technologii na potrzeby i dla dobra ludzi. Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach. Świat rozwija się bardzo szybko i nie wszyscy są w stanie nadążyć za wyzwaniami, które narzucają bardziej rozwinięte grupy społeczne. Tylko równoważony system samowystarczalności gospodarczej może dać podstawy bezpieczeństwa i spokój ducha społeczności danego terenu w obliczu nadchodzących wyzwań. Najpierw zapewnimy godne warunki życia naszym mieszkańcom, a potem będziemy myśleli o pomocy Polakom i ich potomkom, którzy np. zostali przymusem wywiezieni na Syberię lub musieli uciekać. Mamy obowiązek przede wszystkim wobec własnych rodaków, a nie obywateli innych kontynentów, których kraje kolonialne wyzyskiwały przez wieki. 

Socjalistyczne rozdawnictwo powodujące coraz większe zadłużanie się państwa obciąża przyszłe pokolenia. W myśl zasady, że lepiej jest dawać wędkę, by samemu łapać ryby, a nie wyciągać po nie ręce proponuję, aby każda polska rodzina miała możliwość otrzymania od państwa 1ha ziemi. Stworzyć by to mogło realne warunki do samowystarczalności najmniejszej komórki społecznej. Ta warunkowa darowizna państwa podlegałaby zakazowi sprzedaży.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.