O zmianach w programie 500+

Rząd PiS, po 40 miesiącach od Apelu WiR w sprawie poszerzenia programu „Rodzina 500 plus”, zmienił go dziś tak, jak postulowaliśmy to na początku lutego 2016 roku – zasiłek wychowawczy 500 plus ma być wypłacany na każde dziecko bez żadnych kryteriów dochodowych. Dziękujemy! 

Fakt, iż decyzja ta wchodzi w życie na chwilę przed wyborami parlamentarnymi nie zostawia jednak żadnych złudzeń, jaki faktycznie charakter ma ta zmiana i jakie są prawdziwe intencje rządu. Sypanie publicznymi pieniędzmi bezpośrednio do kieszeni wyborców na 4 miesiące przed wyborami zawsze budzi skojarzenie z kupowaniem głosów. 

Sam program „Rodzina 500 plus”, który pomaga milionom polskich rodzin w codzienności, wymaga obecnie innej fundamentalnej zmiany. Postulujemy wprowadzenie kryteriów dochodowych, które wykluczą z niego najlepiej zarabiające gospodarstwa domowe, dla których comiesięczna dodatkowa kwota na dziecko jest praktycznie nieodczuwalna. Zaoszczędzone w ten sposób środki proponujemy przeznaczyć na rewaloryzację dotychczasowej kwoty 500 złotych tego świadczenia lub na pomoc socjalną dla najuboższych, np. dopłaty do leków dla najbiedniejszych emerytów. 


Piotr Musiał

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.