Apel do Rady Ministrów o pilne wdrożenie pakietu rozwiązań antykryzysowych

SDPL i WiR apelują, aby w dobie kryzysu wywołanego światową epidemią, Rada Ministrów pilnie przyjęła proponowane przez nas nw. rozwiązania antykryzysowe:

1. Utrzymanie poziomu zamówień publicznych w poszczególnych sektorach gospodarki, przy ewentualnej modyfikacji ich harmonogramów.

2. Udzielenie pomocy wszystkim firmom ujętym w wykazie niezbędnych do utrzymania ciągłości infrastruktury krytycznej.

3. Podjęcie działań, które zapewnią samorządom utrzymanie planu zamówień publicznych na 2020 rok.

4. Powołanie Rad Biznesu przy wojewodach składających się z przedstawicieli firm, które szybką ścieżką informowałaby o wszelkich pojawiających się problemach.

5. W miarę rozwoju sytuacji pilne udrożnienie system zatrudniania pracowników w miejsca zwolnione przez obywateli Ukrainy i innych państw.

6. Wprowadzenie odliczenia wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę wspomnianego budynku.

7. Dokonanie zmian w Kodeksie Pracy, zwiększających okres ochronny pracownika, w którym pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę, z czterech do sześciu lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Warszawa, 11.05.2020

Wojciech Filemonowicz – Przewodniczący SDPL

Piotr Musiał – Przewodniczący WiR

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.