Apel WiR do Rządu RP o porozumienie z nauczycielami

Edukacja jest fundamentem rozwoju przyszłych pokoleń, podstawą budowania przyszłości każdego państwa. Nieodpowiedzialna polityka w tej sferze prowadzona w ostatnim czasie doprowadziła do destabilizacji sytuacji uczniów i grozi zaburzeniem normalnego cyklu ich nauczania. Nauczyciele nie mogą być traktowani jak najtańsi wyrobnicy niemający prawa upominać się o godziwe wynagrodzenia. Nauczyciele to grupa zawodowa pełniąca wyjątkową funkcję społeczną – to od nich zależy jakość wykształcenia przyszłych obywateli naszego kraju, a ich wynagrodzenia muszą być adekwatne do pełnionej roli. Odpowiedni poziom wynagrodzenia powinien nie tylko zatrzymać tych, którzy chcą dziś odejść z zawodu, ale także przyciągnąć do niego innych, posiadających wysokie zdolności edukacyjne pracowników.

Wolność i Równość apeluje do Rządu RP o konstruktywne podejście do postulatów nauczycieli i zawarcie z nimi stosownego porozumienia, dzięki któremu w żaden sposób nie ucierpią miliony uczniów polskich szkół.

Warszawa, 04.04.2019

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.