Kandydatka na Prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska za wyprowadzeniem nauczania religii ze szkół

Kandydatka Koalicji
Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońska popiera jeden
z postulatów naszej partii: wyprowadzenie nauczania religii ze szkół. To dobry
prognostyk, bo realnie patrząc, to właśnie wicemarszałek Sejmu z PO wejdzie zapewne
do II tury wyborów prezydenckich, by walczyć w niej z Andrzejem Dudą. Bacznie
obserwując kampanię urzędującego Prezydenta i jego środowiska można bardzo
poważnie zakładać, że do czasu wyborów roztrwoni on swoją sondażową przewagę i
odejdzie na boczne tory po jednej kadencji. Partia rządząca i jej Prezydent za
nic dziś mają Art.10 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, który
stanowi, że Polska jest państwem świeckim i neutralnym w sprawach
światopoglądowych. Jest to norma prawna, która teoretycznie powinna obowiązywać
władze publiczne, a w rzeczywistości mamy postępującą klerykalizację kraju
zbliżającą nas do państwa wyznaniowego. Wyrazista deklaracja polityczna
kandydatki Koalicji Obywatelskiej w sprawach świeckości pozwala z nadzieją patrzeć
na przyszłość – takich samych deklaracji należy oczekiwać od pozostałych
kandydatów. Przynajmniej tych wiarygodnych.
Piotr Musiał

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.