Staliśmy się państwem wyznaniowym

Staliśmy się państwem wyznaniowym, gdzie garstka fanatyków narzuca całemu społeczeństwu, jak ma żyć i jaki system wartości przestrzegać. Kato-talibowie rządzący dziś Polską uważają, iż mają monopol na decydowanie o życiu ludzi, tak, jakby posiadali jakieś listy uwierzytelniające od Boga. W rzeczy samej posiadają jedynie dość ograniczony instrument intelektualno-duchowy z widocznym upośledzeniem empatycznym, a głęboki niedostatek tegoż rekompensują sobie radykalizmem, pseudo-patriotyzmem, zaciekłością i nienawiścią do innych poglądów i grup społecznych. Cechą głupoty jest nieświadomość bycia nią obarczonym, a towarzyszy temu zwykle niska jakość emocji. To bardzo smutne, dokąd prowadzą nas rządy Jarosława Kaczyńskiego. Miłością do zwierząt chciał z siebie zrobić współczesnego Franciszka z Asyżu, a wychodzi jeden z największych szkodników w ponad tysiącletniej historii Polski. Wypowiadając wojnę polskim kobietom – wypowiedział wojnę Polsce. Tak też i przejdzie do historii.

Piotr Musiał

Przewodniczący WiR

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.